Vyhlasovateľ sútaže:

 • Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk
  (Zapísaná v registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 102-32452)

Predmet a podmienky súťaže

Ukončenie súťaže

 • Súťaž bude ukončená 31.12.2022 o 23:59 hod.

Vyžrebovanie výhercu

 • Výherca bude vyžrebovaný spomedzi všetkých objednávok spĺňajúcich vyššie uvedené podmienky súťaže, vytvorených v roku 2022, do 31.12.2022, 23:59 hod. (vrátane).
 • Žrebovanie sa bude konať 4.1.2023.
 • Výherca bude kontaktovaný e-mailom na adresu, ktorú uviedol vo vyžrebovanej objednávke.
 • Meno výhercu bude zverejnené najneskôr do troch dní od dátumu žrebovania.

Odovzdanie výhry

 • Výhra - teda Darčeková poukážka bude výhercovi odovzdaná po dohode buď:
  • v elektronickej podobe vo formáte PDF e-mailom
  • v papierovej podobe doporučenou poštou alebo prostredníctvom Packety

Ďalšie podmienky súťaže

 • Vyhlasovateľ súťaže má právo súťaž v prípade nevyhnutných okolností preložiť alebo zrušiť bez nároku zákazníkov na náhradu alebo nejakú formu kompenzácie.
 • Súťaže sa nezúčastnia rodinní príslušníci vyhlasovateľa súťaže, ani samotný vyhlasovateľ.
 • Účasť v žrebovaní si nemá právo nárokovať osoba nespĺňajúca podmienky súťaže.
 • Akékoľvek námietky voči súťaži musia byť vyhlasovateľovi adresované písomne, poštou, na korešpondenčnú adresu alebo e-mailom na info@ecajovna.sk.

Ochrana osobných údajov

 • Pre potreby súťaže budú z objednávky zákazníka použité údaje:
  • Meno a priezvisko
  • adresa doručenia (pre potreby odoslania výhry)
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
 • Osobné údaje budú použité výhradne na informovanie zákazníkov o súťaži a výhre.

Aktualizované 17.12.2022